Informatie

Schooltijden:

Wij hebben een continurooster, het zgn. 5-gelijke dagen model waarbij elke dag dezelfde tijden worden gehanteerd voor alle groepen:
We starten om 8.30 uur. Er is een inloop in groep 1-2 vanaf 8.20 uur.
De school gaat uit om 14.00 uur.

Schoolvakanties:

Alle Poolsterscholen hebben tegelijk vakantie. Scholen hebben daarnaast de mogelijkheid losse vrije dagen in te vullen voor studiedagen van de leerkrachten.

Vakantierooster 2021-22:
Herfstvakantie          18 t/m 22 oktober

Kerstvakantie            27 december t/m 7 januari
Voorjaarsvakantie    28 februari t/m 4 maart
Pasen                           15 t/m 18 april
Meivakantie               25 april t/m 6 mei
Hemelvaart                26 en 27 mei
Pinksteren                  6 juni
Zomervakantie         11 juli t/m 19 augustus

Studiedag o.v.b.h.    maandag 9 mei (aansluitend aan de meivakantie)

Buitenschoolse opvang:

De buitenschoolse opvang voor onze school wordt verzorgd door "Graaf Jantje".
Ouders kunnen rechtstreeks de opvang regelen. Voor meer informatie kunt u terecht op school, bij Graaf Jantje of de website: graafjantje.com