Informatie

Schooltijden:

Wij hebben een continurooster, het zgn. 5-gelijke dagen model waarbij elke dag dezelfde tijden worden gehanteerd voor alle groepen:
We starten om 8.30 uur. Er is een inloop in groep 1-2 vanaf 8.20 uur.
De school gaat uit om 14.00 uur.

Schoolvakanties:

Alle Poolsterscholen hebben tegelijk vakantie. Scholen hebben daarnaast de mogelijkheid losse vrije dagen in te vullen voor studiedagen van de leerkrachten.

Vakantierooster 2023-24:
Herfstvakantie          14 t/m 22 oktober
Kerstvakantie            23 december t/m 7 januari
Voorjaarsvakantie    17 februari t/m 25 februari
Pasen                           29 maart t/m 1 april
Meivakantie               27 april t/m 12 mei
Hemelvaart                valt in de meivakantie
Pinksteren                  20 mei
Zomervakantie         13 juli t/m 25 augustus

Studiedagen: 
Ma 18 september 2023 (lang weekend)
Do 16 november 2023 (bovenschoolse Poolstertraining met alle scholen)
Vr 16 februari 2024 (vrijdag voor de voorjaarsvakantie)
Di 2 april 2024 (dinsdag na Pasen)
Ma 10 juni 2024 (maandag na Harfsens feest)

Vakantierooster 2024-2025:
Herfstvakantie          26 oktober t/m 3 november
Kerstvakantie            21 december t/m 5 januari
Voorjaarsvakantie      22 februari t/m 2 maart
Pasen én                   19 april t/m 5 mei
Meivakantie               
Hemelvaart                29 en 30 mei
Pinksteren                  9 juni
Zomervakantie           19 juli t/m 31 augustus
Studiedag: worden nog nader ingevuld

Buitenschoolse opvang:

De buitenschoolse opvang voor onze school wordt verzorgd door "Graaf Jantje".
Ouders kunnen rechtstreeks de opvang regelen. Voor meer informatie kunt u terecht op school, bij Graaf Jantje of de website: www.graafjantje.com