Informatie

Schooltijden:

Wij hebben een continurooster, het zgn. 5-gelijke dagen model waarbij elke dag dezelfde tijden worden gehanteerd voor alle groepen:
We starten om 8.30 uur. Er is een inloop in groep 1-2 vanaf 8.20 uur.
De school gaat uit om 14.00 uur.

Schoolvakanties:

Alle Poolsterscholen hebben tegelijk vakantie. Scholen hebben daarnaast de mogelijkheid losse vrije dagen in te vullen voor studiedagen van de leerkrachten.

Vakantierooster 2022-23:
Herfstvakantie          24 t/m 28 oktober
Kerstvakantie            26 december t/m 6 januari
Voorjaarsvakantie    27 februari t/m 3 maart
Pasen                           7 t/m 10 april
Meivakantie               24 april t/m 5 mei
Hemelvaart                18 en 19 mei
Pinksteren                  29 mei
Zomervakantie         10 juli t/m 18 augustus
Studiedagen               woensdag 9 november, maandag 6 februari,
                                        maandag 12 juni

Buitenschoolse opvang:

De buitenschoolse opvang voor onze school wordt verzorgd door "Graaf Jantje".
Ouders kunnen rechtstreeks de opvang regelen. Voor meer informatie kunt u terecht op school, bij Graaf Jantje of de website: www.graafjantje.com