Informatie

Schooltijden:

De groepen 1 t/m 4:

maandag, dinsdag, donderdag    8.45 uur tot 12.00 uur en 13.00 uur tot 15.15 uur
woensdag    8.45 uur tot 12.30 uur
vrijdag    8.45 uur tot 12.00 uur

De groepen 5 t/m 8:

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag   8.45 uur tot 12.00 uur en 13.00 uur tot 15.15 uurwoensdag    8.45 uur tot 12.30 uur

Schoolvakanties:

Alle Poolsterscholen hebben tegelijk vakantie. Scholen hebben daarnaast de mogelijkheid losse vrije dagen in te vullen voor studiedagen van de leerkrachten.

 Vakantierooster 2018-2019:

Herfstvakantie          22 t/m 26 oktober
Kerstvakantie            24 december t/m 4 januari
Voorjaarsvakantie    25 februari t/m 1 maart
Paasvakantie             19 april t/m 22 april
Meivakantie               23 april t/m 3 mei (aansluitend aan de Pasen)
Hemelvaart                30 en 31 mei
 Pinksteren                 10 juni
Zomervakantie          22 juli t/m 30 augustus
Studiedagen               26 september, 31 oktober, 22 februari, 6 mei

Vakantierooster 2019-2020
Herfstvakantie          21 t/m 25 oktober
Kerstvakantie            23 december t/m 3 januari
Voorjaarsvakantie    24 t/m 28 februari
Pasen                           10 t/m 13 april
Meivakantie               27 april t/m 8 mei
Hemelvaart                21 en 22 mei
Pinksteren                  1 juni
Zomervakantie         20 juli t/m 28 augustus

Tussenschoolse en buitenschoolse opvang:

De tussen- en buitenschoolse opvang voor onze school wordt verzorgd door "Graaf Jantje".
Ouders kunnen rechtstreeks de opvang regelen. Voor meer informatie kunt u terecht op school, bij Graaf Jantje of de website: graafjantje.com

Beatrixschool op Facebook