Informatie

Schooltijden:

De groepen 1 t/m 4:

maandag, dinsdag, donderdag    8.45 uur tot 12.00 uur en 13.00 uur tot 15.15 uur
woensdag    8.45 uur tot 12.30 uur
vrijdag    8.45 uur tot 12.00 uur

De groepen 5 t/m 8:

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag   8.45 uur tot 12.00 uur en 13.00 uur tot 15.15 uurwoensdag    8.45 uur tot 12.30 uur

Schoolvakanties:

Alle Poolsterscholen hebben tegelijk vakantie. Scholen hebben daarnaast de mogelijkheid losse vrije dagen in te vullen voor studiedagen van de leerkrachten.

Vakantierooster 2017-2018:

Herfstvakantie          16 t/m 20 oktober
Kerstvakantie            25 december t/m 5 januari
Voorjaarsvakantie    26 februari t/m 2 maart
Paasvakantie             30 maart t/m 2 april
Meivakantie               27 april t/m 11 mei
Pinksteren                  21 mei
Zomervakantie         14 juli t/m 24 augustus
Studiedagen: donderdag 14 september, maandag 23 oktober, dinsdag 22 mei

Tussenschoolse en buitenschoolse opvang:

De tussen- en buitenschoolse opvang voor onze school wordt verzorgd door "Graaf Jantje".
Ouders kunnen rechtstreeks de opvang regelen. Voor meer informatie kunt u terecht op school, bij Graaf Jantje of de website: graafjantje.com

Beatrixschool op Facebook