Informatie

Schooltijden:

Wij hebben een continurooster, het zgn. 5-gelijke dagen model waarbij elke dag dezelfde tijden worden gehanteerd voor alle groepen:
We starten om 8.30 uur. Er is een inloop in groep 1-2 vanaf 8.20 uur.
De school gaat uit om 14.00 uur.

Schoolvakanties:

Alle Poolsterscholen hebben tegelijk vakantie. Scholen hebben daarnaast de mogelijkheid losse vrije dagen in te vullen voor studiedagen van de leerkrachten.

Vakantierooster 2020-21:
Studiedag                    4 september
Herfstvakantie          19 t/m 23 oktober

Kerstvakantie            21 december t/m 1 januari
Voorjaarsvakantie    22 t/m 26 februari
Pasen                           2 t/m 5 april
Meivakantie               26 april t/m 7 mei
Hemelvaart                13 en 14 mei
Pinksteren                  24 mei
Zomervakantie         19 juli t/m 27 augustus

Buitenschoolse opvang:

De buitenschoolse opvang voor onze school wordt verzorgd door "Graaf Jantje".
Ouders kunnen rechtstreeks de opvang regelen. Voor meer informatie kunt u terecht op school, bij Graaf Jantje of de website: graafjantje.com

Beatrixschool op Facebook