Groep 3 en 4

Wij zijn een gezellige en enthousiaste groep en we hebben de hele week les van juf Desi. Groep 3 leert lezen met de methode Veilig Leren Lezen en rekent sinds dit jaar met Snappet. Daarnaast doen we veel reken- en leesspelletjes. Groep 4 werkt ook op Snappet en is daarna veel aan het oefenen met de tafels en het klokkijken. Elke ochtend beginnen we samen in de kring. We nemen dan de dag door en kunnen nog even iets vertellen over bijv. het weekend.

Na de ochtendkring gaan we aan het werk met taal, lezen, rekenen en spelling. De middagen worden grotendeels besteed aan 4xWijzer. Ook werken we met Kwink voor de sociaal emotionele ontwikkeling en hebben we elke week een les Engels, 2 gymlessen, schrijven en verkeer. Eind van de middag sluiten we de dag weer samen af in de kring!