Groep 3 en 4

In deze groep werken  twee leerkrachten: juf Nicole is er het grootste gedeelte van de week en juf Hilde is er op vrijdag.

In de combinatiegroep 3-4 werken en spelen, we naast de eigen groepslessen, veel samen. We werken onder andere met Veilig Leren Lezen in groep 3 en met Snappet in groep 4. Naast het leren lezen, rekenen, taal, werken we met 4XWijzer. Met 4XWijzer werken we een bepaalde periode aan één thema. Aan de hand van verschillende opdrachten die passen bij de verschillende intelligenties van kinderen, proberen we zo goed mogelijk aan te sluiten bij de kwaliteiten en belevingswereld van kinderen.
Beatrixschool op Facebook