Groep 3 en 4

In deze groep werken dit jaar drie leerkrachten: Nu Juf Nicole met zwangerschapsverlof is staat op maandag en dinsdag juf Gerda voor de groep. Woensdag, donderdag en vrijdag staat juf Esther voor groep 3/4.

Vanaf januari zal op maandag, dinsdag en vrijdag juf Nicole de groep draaien. Juf Esther draait dan de woensdag en de donderdag.

In groep 3/4 beginnen we elke ochtend in de kring en sluiten we de dag ook af in de kring. Hierin worden sociaal emotionele thema’s besproken en wordt besproken wat we die dag geleerd hebben.

In groep 3/4 werken en spelen, we naast de eigen groepslessen, veel samen. In groep 3 speelt het leren lezen een belangrijke rol. Hiervoor gebruiken wij de methode Veilig Leren Lezen. Groep 4 werkt met Snappet aan rekenen en spelling. Naast het leren lezen, rekenen en taal, werken we met 4XWijzer. Met 4XWijzer werken we een bepaalde periode aan één thema. Aan de hand van verschillende opdrachten, die passen bij de verschillende intelligenties van kinderen, proberen we zo goed mogelijk aan te sluiten bij de kwaliteiten en belevingswereld van kinderen.Beatrixschool op Facebook