Groep 3 en 4

In deze groep werken  twee leerkrachten: juf Nicole is er het grootste gedeelte van de week en juf Hilde is er op vrijdag.

 
In de combinatiegroep 3-4 werken en spelen, we naast de eigen groepslessen, veel samen. We werken onder andere met Veilig Leren Lezen in groep 3 en met Snappet in groep 4. Naast het leren lezen, rekenen, taal, werken we met 4XWijzer. Met 4XWijzer werken we een bepaalde periode aan één thema. Aan de hand van verschillende opdrachten die passen bij de verschillende intelligenties van kinderen, proberen we zo goed mogelijk aan te sluiten bij de kwaliteiten en belevingswereld van kinderen. Zo zijn er al snoephuisjes uit het sprookje van Hans en Grietje na gemaakt, zijn er levensgrote tekeningen van ´mijn lijf´ gemaakt, zijn er toverdrankjes met ingrediënten lijstjes gemaakt en zo zijn er nog veel meer dingen gemaakt, geleerd en ontdekt.
Beatrixschool op Facebook