Groep 5 en 6

In deze groep werken twee leerkrachten. Op maandag en dinsdag werkt juf Lauri en op woensdag, donderdag en vrijdag werkt juf Loes. We starten en eindigen onze dagen in de kring, waarbij de dag doornemen en bijzonderheden met elkaar bespreken.  In groep 5/6 zijn wij in de ochtend hard aan het werk met rekenen, taal, spelling en lezen. Deze vakken verwerken wij met Snappet op de tablet. De middagen staan in het teken van 4XWijzer. Hiermee wordt er thematisch en op basis van de 8 intelligenties van Gardner gewerkt. Wij werken in de klas, maar ook in de andere ruimtes op school. Dit kan samen zijn, maar ook alleen.  
En.... in groep 5-6 werken we twee periodes in het schooljaar in de schooltuintjes. We maken vuur, bouwen hutten en oogsten en bereiden groente.