Schoolgids

De schoolgids is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. De schoolgids bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. De schoolgids bestaat uit 3 delen. Ouders van onze school ontvangen aan het begin van elk schooljaar de papieren versie van de jaarkalender.

deel 1 schoolspecifiek deel 2022-2023 
deel 2 jaarkalender 2022-2023
deel 3 bovenschools deel 2022-2023