Onze School

De Beatrixschool is een middelgrote dorpsschool en ligt middenin het groene Harfsen. Dagelijks bezoekenruim honderd kinderen onze school. Ze komen uit de directe omgeving van Harfsen en Kring van Dorth.

 

Voorbereid op de maatschappij van morgen

De maatschappij verandert snel door technologische ontwikkelingen en globalisering. We bereiden de kinderen voor op de maatschappij van morgen. Naast het goed leren van de vakken rekenen, taal en lezen, leren we de kinderen ook de vaardigheden die ze nodig hebben voor hun toekomst. Het gaat dan om en het ontwikkelen van een zelfstandige en flexibele werkhouding, zelfstandigheid, samenwerken en het kunnen verbinden van verschillende informatiestromen en bronnen.

Passend onderwijs

We volgen de ontwikkelingen van de kinderen nauwkeurig en betrekken kinderen en hun ouders bij het ontwikkelingsproces. Door goed te analyseren en met elkaar in gesprek te zijn, kunnen we bepalen wat een kind nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen.

Brede ontwikkeling

Het leren vindt plaats in een uitdagende en prikkelende leeromgeving. Dit geeft de kinderen de ruimte om zich op een eigen manier te ontwikkelen en hun talenten te ontdekken. We verbreden ons onderwijs door samen te werken met verenigingen en organisaties in en om Harfsen. Zo leren de kinderen ook van activiteiten buiten het schoolgebouw.

Openbare school
Onze school is een openbare school. Ieder kind dat in aanmerking komt voor gewoon basisonderwijs is welkom. Wij gaan uit van gelijkwaardigheid en respecteren de verschillen die er vanuit de diverse achtergronden zijn.