Groep 1 en 2

In deze groep werken twee  vaste leerkrachten: juf Ans op maandag t/m donderdag en juf Angela op vrijdagmorgen. Daarnaast is er regelmatig een onderwijsassistente aanwezig: juf Anniek. 

In groep 1-2 werken wij met Onderbouwd. Ook werken wij met 4 keer wijzer. Op deze manier sluiten wij aan bij de belevingswereld van de kinderen en laten wij ze hun eigen talenten ontdekken.
Wij besteden veel aandacht aan de emotionele ontwikkeling en het ontwikkelen van zelfstandigheid.
Het leren gaat spelenderwijs en gebeurt meestal in de verschillende hoeken. Spelenderwijs wordt het kind zo voorbereid op het lezen, schrijven en rekenen in groep 3.