Groep 4

In groep 4 wordt iedere dag gewerkt aan technisch lezen, rekenen, taal en spelling. Bij rekenen leren we dit jaar bijvoorbeeld sommen tot 100, de getallenlijn tot 100, analoge kloktijden en alle tafelsommen.
Door het technisch lezen kunnen we woorden en zinnen steeds beter en op tempo lezen en starten we ook met begrijpend lezen van Nieuwsbegrip.
Bij het schrijven leren we alle hoofdletters en met taal onder andere het 
alfabet en leren we woordsoorten benoemen. Natuurlijk is er, naast de zaakvakken en techniek, ook tijd voor creatieve vakken zoals tekenen, knutselen, muziek en drama. Dit komt allemaal aan de orde bij de thema's van 4xWijzer.
We werken met een weektaak naast het regulieren programma. Hierop staat wat we elke dag doen en wat je moet en mag doen als je werk klaar is. Hiermee bevorderen we het zelfstandig werken en kunnen we kinderen laten werken op hun eigen niveau. 
Daarnaast leren we over talenten van onszelf en van de anderen in de groep (we zijn een Kindertalentenfluisteraar-school) en spreken en schrijven wel al een beetje Engels.
We gaan er samen met juf Erna een goed en gezellig jaar van maken!