Groep 3 


Op maandag, dinsdag en woensdag is juf Nicole in groep 3-4. 
Juf Anniek helpt op maandag en meester Jasper op dinsdag en woensdag. 

Juf Esther en meester Thom zijn er op donderdag en vrijdag. De groep wordt dan gesplitst. Groep 3 krijgt les van juf Esther en groep 4 van meester Thom.


In groep 3/4 werken en spelen, we naast de eigen groepslessen, veel samen. In groep 3 speelt het leren lezen een belangrijke rol. Hiervoor gebruiken wij de methode Veilig Leren Lezen. Groep 4 werkt met Snappet aan rekenen en spelling. Naast het leren lezen, rekenen en taal, werken we met 4XWijzer. Met 4XWijzer werken we een bepaalde periode aan één thema. Aan de hand van verschillende opdrachten, die passen bij de verschillende intelligenties van kinderen, proberen we zo goed mogelijk aan te sluiten bij de kwaliteiten en belevingswereld van kinderen.