Informatie

Schooltijden:

De groepen 1 t/m 4:
maandag, dinsdag, donderdag    8.45 uur tot 12.00 uur en 13.00 uur tot 15.15 uur
woensdag    8.45 uur tot 12.30 uur
vrijdag    8.45 uur tot 12.00 uur

De groepen 5 t/m 8:
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag        8.45 uur tot 12.00 uur en 13.00 uur tot 15.15 uur
woensdag    8.45 uur tot 12.30 uur

Pauzes:
Ochtendpauze 10.15 uur tot 10.30 uur, lunchpauze van 12.00 uur tot 13.00 uur.
In de lunchpauze kunnen kinderen overblijven op school. Informatie over het overblijven staat in ons overblijfboekje. Voor opgave kunt u het opgaveformulier gebruiken. U kunt het ingevulde formulier inleveren op school.

Schoolvakanties:

Alle Poolsterscholen hebben tegelijk vakantie. Scholen hebben daarnaast de mogelijkheid losse vrije dagen in te vullen voor studiedagen van de leerkrachten.

Vakantierooster 2016-2017:
Herfstvakantie          17 t/m 21 oktober
Kerstvakantie            24 december t/m 6 januari
Voorjaarsvakantie    27 februari t/m 3 maart
Paasvakantie             14 april t/m 17 april
Meivakantie              24 april t/m 5 mei
Hemelvaart               25 en 26 mei
Pinksteren                 5 juni
Zomervakantie         10 juli t/m 18 augustus
Studiedagen: maandag 12 september, vrijdag 14 oktober, maandag 24 oktober en
                           woensdag 24 mei.

Buitenschoolse opvang:

De buitenschoolse opvang voor onze school wordt verzorgd door "Graaf Jantje".
Ouders kunnen rechtstreeks de opvang regelen. Voor meer informatie kunt u terecht op school, bij Graaf Jantje of de website: graafjantje.com

Beatrixschool op Facebook